Wspólna modlitwa o łaskę pokoju dla całego świata!

Dziś odbędą się centralne obchody Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim we Wrocławiu. O 18.30 rozpocznie się dwugłos z udziałem ks. bp. prof. Andrzeja Siemieniewskiego oraz rabina Wrocławia - Dawida Basoka, który dotyczyć będzie tegorocznego hasła Dnia Judaizmu, zaczerpniętego z Księgi Izajasza: "Pokój, pokój bliskim i dalekim" (Iz 57,19).

Najważniejszym elementem spotkania będzie wspólna liturgia Słowa Bożego z udziałem przedstawicieli Archidiecezji Wrocławskiej oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Towarzyszyć jej będzie śpiew psalmów w wykonaniu kantorów Drogi Neokatechumenalnej. Podczas wspólnej modlitwy katolików i Żydów szczególnie modlić się będziemy o łaskę duchowego pokoju Bożego, który zrodzi pokój społeczny i polityczny dla całego świata. 

Spotkanie zwieńczymy tradycyjnie częścią kulturalną, zwaną "Oko w oko, czyli spotkanie z kulturą żydowską", podczas której odbędzie się degustacja potraw żydowskich oraz kiermasz książek!

Zapraszamy serdecznie!